Bostadsresan

Kund

Econans

Tidsspann

Februari 2021

Gruppmedlemmar

Soloprojekt

Verktyg

Figma

Brief

Econans utvecklar prognostjänster för privatekonomi, bland annat för att hjälpa kunder ta välgrundade beslut vid bostadsköp. För att kunna utveckla en så bra tjänst som möjligt som möter användarnas behov ville Econans ta reda på mer om bostadsköparna. Vad finns det för behov och pain points kring ekonomi och bostadsköp?

Sammanfattning

För att lära känna bostadsköparna bättre gjorde jag djupintervjuer på fem personer som antingen planerade att köpa bostad de närmsta månaderna eller som nyss hade köpt. Segmentet var i åldrarna 25–40 år i Sveriges storstadsregioner för att täcka den största målggruppen. Utöver intervjuerna tog jag del av vänner, tidigare och nuvarande arbetskollegor upplevelser kring bostadsköp.

Även om bostadsköpare inte är en homogen grupp, kunde jag hitta trender och berättelser som på många sätt liknande varandras. Utifrån dessa tog jag fram tre personas där jag använde mig av empathy maps för att mappa deras drivkrafter och utmaningar. Därefter tog jag fram användarresor ifrån att de börjar fundera på att köpa, till bostadens överlåtelse.

Detta är första delen av undersökningen, just nu pågår del två där jag ska intervjua personer som har eller funderar på att köpa/sälja bostad i målgruppen 40+.

Persona Klara Persona Peter Persona Carl Användarresa Klara Användarresa Peter Användarresa Carl